Världsarvsobjekt av UNESCO

Byggnadsarbetet av Sveaborg började år 1748. Sveaborg är en bastionfästning som använts under tre riken. Under alla dessa tidsperioder, den svenska-, ryska- och självständiga Finlands tid, har fästningen utvecklats och byggts vidare. Idag är Sveaborg en stadsdel av Helsingfors med ca 800 invånare. År 1991 togs Sveaborg upp på UNESCOs lista över världsarv som ett unikt minnesmärke för militärarkitektur. Fästningen besöks årligen av över en miljon besökare.

Suomenlinna Kustaanmiekka

Världsarvsobjekten i Finland

Sveaborg är en av Finlands sju världsarvsobjekt. Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki, Struves meridianbåge och Kvarkens skärgård representerar universellt speciellt värdefulla kultur- eller naturarv.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som är ett statligt ämbetsverk under kultur- och undervisningsministeriet, förvaltar, restaurerar- och underhåller Sveaborg. Läs mer om världsarvet och skötseln av Sveaborg från deras hemsidor.

 

Läs mer!

Läs mer om Sveaborgs historia och bekanta dig med fästningen på museibesök.
Suomenlinnan rakentaminen

Sveaborgs historia

Läs om fästningens fascinerande historia.

Augustin Ehrensvärd

Augustin Ehrensvärd

A. Ehrensvärd grundade Sveaborg.

Suomenlinnan museo

Sveaborgsmuseet

Besök museet året runt.

Ehrensvärd museo Suomenlinna

Ehrensvärdsmuseet

Besök Komendantshuset.