Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.

Sveaborgsmuseet är öppet

2.1. – 30.4. kl. 10:30 – 16:30
1.5. – 30.9. kl. 9.30 – 18
1.10. – 31.12. kl. 10:30 – 16:30
Stängt: 1.1., 19.4., 6.12., 24.-25.12.

Sveaborgs museidag 6.6.2019

Fotografiutställning: Sveaborg i hundra år 1918–2018

Utställningen öppnar 14.9.– välkommen!

Fästningen som i början bar namnen Sveaborg och Viapori fick sitt nuvarande finskspråkiga namn Suomenlinna för hundra år sedan. Fotografiutställningen som nu öppnas presenterar hur Sveaborg har förändrats under den finska tiden.

Fotografierna som visas på utställningen togs åren 1918 och 2018. Vid sidan av fotografierna som donerats till Förvaltningsnämnden för Sveaborg har samma platser fotograferats 100 år efter att de ursprungliga fotografierna togs. Fotografierna från 1918: Gunnar Lönnqvist, Niilo Toivonen och Eric Sundström. Fotografierna från 2018: Tim Bird.

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 5 € pensionärer och studerande, 4 € barn.

Barn under 7 år gratis.

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.