Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.
Sveaborgsmuseet är stängt till slutet av februari för att förhindra coronavirusets spridning.
Besök Sveaborgsmuseet tryggt

Vi kan tillsammans ta hand om vår trygghet och hindra spridningen av coronaviruset.

Håll ett tryggt avstånd 1,5-2m från andra.

Vi håller bra hand om vår handtvätt och hygien.

Kom till museet bara om du är frisk.

Använd ansiktsmask under ditt museibesök.

Vi hälsar varandra med ett hej – istället för en handskakning.

Våra pekplattor är inte i användning och kom ihåg att inte röra något i museet.

Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket.

Biljetter kan köpas i förhand från våra nätsidor.

Använd betalningskort istället för kontanta pengar vid Sveaborgscentrets kassa.

Kom ihåg trygga avstånd och ansiktsmasker redan i färjan på väg till Sveaborg.

Blårockarnas melodier - Flottans musikkårs jubileumsutställning på Sveaborgsmuseet

Marinmusikkårernas historia har stark anknytning till Sveaborg. På 1700-talet verkade den svenska skärgårdsflottans musikkår i fästningen och på 1800-talet verkade flera av den ryska kejserliga flottans orkestrar här.

Flottans musikkår verkade i Helsingfors på 1920 och 1930-talet och dess personal bodde på Sveaborg. Georg Malmstén, en av de mest berömda musikerna i Flottans musikkår, bodde på 1920-talet på Sveaborg. Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 5 € pensionärer och studerande, 4 € barn (7-17 år).

Barn under 7 år gratis.

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo