Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.
Sveaborgsmuseet är stängt tills vidare för att förhindra coronavirusets spridning.
Besök Sveaborgsmuseet tryggt

Vi kan tillsammans ta hand om vår trygghet och hindra spridningen av coronaviruset.

Håll ett tryggt avstånd 1,5-2m från andra.

Vi håller bra hand om vår handtvätt och hygien.

Kom till museet bara om du är frisk.

Använd ansiktsmask under ditt museibesök.

Vi hälsar varandra med ett hej – istället för en handskakning.

Våra pekplattor är inte i användning och kom ihåg att inte röra något i museet.

Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket.

Biljetter kan köpas i förhand från våra nätsidor.

Använd betalningskort istället för kontanta pengar vid Sveaborgscentrets kassa.

Kom ihåg trygga avstånd och ansiktsmasker redan i färjan på väg till Sveaborg.

Specialutställning: Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet öppnas på Riksarkivet och Sveaborgscentret onsdagen den 12 maj. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj blir det hundra år sedan samfundet grundades.

 

Under sin historia har sjöfästningen Sveaborg tillhört tre riken, nämligen kungariket Sverige 1748–1808, kejsardömet Ryssland 1808–1918 och republiken Finland sedan 1918. På grund av sin mångsidiga historia är fästningen en av de internationellt intressanta autentiska kulturmiljöerna och har även tagits upp på Unescos världsarvslista.

 
Evenemang och en publikation kompletterar utställningarna
 

Utställningarna som öppnas 12 maj 2021 på Riksarkivet och Sveaborgscentret presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik. Utställningarna är öppna fram till 30 september 2022.

 

Förutom utställningarna hör ett rikligt utbud av evenemang och en festpublikation till helheten. Ehrensvärdsamfundet ordnar ett jubileumsveckoslut 20–22 augusti 2021, och då får Sveaborg flottbesök av både ett finländskt och ett svenskt krigsfartyg. Andra viktiga evenemang är bland annat 300-årsjubileet av amiral Fredrik Henrik af Chapmans födelse (9.9.2021), en skeppskonstruktör som verkade på Sveaborg, och 500-årsjubileet av Svenska flottan (7.6.2022). Evenemangen genomförs med iakttagande av de gällande coronarestriktionerna. En evenemangskalender som uppdateras kontinuerligt läggs ut på utställningens webbplats i april.

 

Artikelpublikationen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”, som har utarbetats av Ehrensvärdsamfundet och Riksarkivet, berättar fästningens historia från 1740-talet till nutiden. Publikationen har redigerats av generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet. Den rikligt illustrerade publikationen ges ut på finska och svenska på utställningens öppningsdag. Avsikten är också att utarbeta upplagor på engelska och ryska senast under 2022.

Suomenlinna Kustaanmiekka
sveaborgs historia på 25 minuter
Пушечный шлюп, чертёж

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 5 € pensionärer och studerande, 4 € barn (7-17 år).

Barn under 7 år gratis.

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo