Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.

Sveaborgsmuseet är öppet

2.1. – 30.4. kl. 10:30 – 16:30
2.5. – 30.9. kl. 9.30 – 18
1.10. – 31.12. kl. 10:30 – 16:30
Stängt: 1.1., 14.4., 6.12., 24.-25.12.

Sveaborgs museidag 6.6.2018 kl. 10-20

Specialutställning: Den hundraåriga natten

Fotografiutställningen på Sveaborgsmuseet behandlar med bilder, ord och ljud inbördeskriget i Finland och dess ekon. Avsikten har inte varit att skriva historia, utan att lyssna och åskåda. Utställningen ingår i museets biljett.

Arbetsgrupp: Hanna Koikkalainen, Heta Kaisto,  Katja Lautamatti, Laura Airola och Pekko Käppi

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 4 € barn

Barn under 7 år gratis

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.