Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.

Sveaborgsmuseets öppethållningstider

Öppen dagligen kl. 11-18.
Under vintersäsongen fr.om. 1.10 ti-sö kl. 10.30 – 16.30
Stängt: 24.-25.12.
Obs! Öppethållningstiderna kan ändras beroende på koronaepidemin.

Till sjöss från Sveaborg fotografiutställning

I Sveaborg ligger Finlands äldsta och en av Europas äldsta aktiva torrdockor, Viaporin telakka. Efter en lång och mångskiftande historia som börjar på 1750-talet, så har man åter byggt och reparerat traditionella segelfartyg i torrdockan sedan 1987. Vinterns bygg- och reparationsarbete når sitt slut varje år i april med utdockningen av fartygen.

Fotografen Björn Elmgren dokumenterade utdockningen 2018 med filmkameror för Det levande Sveaborg-forskningsprojektet. I utställningen visas Elmgrens svartvita fotografier av utdockningens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditionell skeppsbygge.

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 5 € pensionärer och studerande, 4 € barn (7-17 år).

Barn under 7 år gratis.

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.