Kanonslupen Diana

Vi erbjuder unika och stämningsfulla seglingar med kanonslupen Diana. Seglingarna med kanonslupen erbjuder unika havsresor med en historisk farkost samt en känsla av historiens vingslag på ett intressant och inlevelserikt sätt.

Vid sidan av havsresan kan du boka mötes- och trakteringstjänster på Sveaborg eller t.ex. en guidad rundvandring på fästningen eller på Skanslandet.

Familjesegling på kanonslupen Diana – Barnens havsäventyr (på finska)

På Barnens havsäventyr bekantar vi oss med kanonslupen Diana och 1700-talet. Det utlovas en fartfylld och spännande båttur tillsammans med amiral Chapman under upplysningstiden.

Byggandet av Diana

Den nya kanonslupen baseras på ritningar utfärdade av båtarkitekten Fredrik Henrik af Chapman och gamla dokumentkällor från Svenska flottans ritningskontor. Skeppet byggdes med traditionella byggnadsmaterial och byggnadsmetoder på Sveaborgs varv, som fram till år 1808 fungerande som stödpunkt för Svenska skärgårdsflottans Sveaborgs eskader. Varvet verkar i dagsläget som central för traditionella båtar, där kulturhistoriskt värdefulla skepp restaureras och repareras.
Suomenlinnan kuivatelakka
Пушечный шлюп, чертёж

Kanonsluparnas historia

Kanonslupen som ingick i Sveaborgs skärgårdsflotta var ett låggående, havsdugligt och vapenförsett fartyg, som kunde seglas och ros. Stommen på slupen var utrustad med två master och femton årpar. Stommens längd var 20 meter och bredden 4,5 meter och 50 man behövdes för att ro slupen. Kanonsluparna hade en avgörande betydelse under Gustav III:s krigstid (1788–1790) i havsslaget som ägde rum i Svensksund år 1790, som avslutades med en lysande vinst för den Svenska flottan.

Prenumenera på vårt nyhetsbrev!

Läs om erbjudanden, programutbud och nyheter om Sveaborg. Nyhetsbrevet är på finska.


  Trivs hela dagen på Sveaborg!

  Har du märkt att vi erbjuder på mångsidig rolig program!

  null

  Guidade rundvandringar

  Kom ensam eller med en grupp!

  Suomenlinna elokuva

  Sveaborgsmuseet

  Besök museet året runt!

  Kahvila Cafe Piper

  Kaféer och restauranger

  Kafé Piper

  null

  För barn och skolgrupper

  Kom med på en äventyr!