Reservations information

Ni har reserverat en guidad rundtur för er grupp samt program och/eller restaurangtjänster på Sveaborg. Vi tackar er för er reservation och hoppas att ni bekantar er noggrant med nedanstående anvisningar och återbudsklausuler.

På eventuella frågor svarar Samfundet Ehrensvärd rf tel:09-684850
e-post guidebookning(at)suomenlinnatours.com
Vi ber er uppge det bokningsnummer vi anmält ifall ni tar kontakt.

Sveaborg är ett friluftsmål och för att er grupp skall ha en så lyckad vistelse som möjligt hjälper det om deltagarna har klätt sig enligt vädret samt utrustat sig med bekväma promenadskor.

Vi ber er bekräfta det exakta deltagarantalet genast då ni vet!

Välkomna till Sveaborg!

Bokning och avbokning

Ifall er grupp har reserverat vidfilmsföreställningen på Sveaborgsmuseet ”Suomenlinna Experience”, observera att föreställningarna börjar exakt vid den anmälda tidpunkten.

 

Gudningstillfällets avbokning och/eller förändringar i bokningen är gratis om det sker tre dagar före den beställda tidpunkten. På senare avbokningar och/eller förändringar erläggs en avboknings/ändringskostnad på 70 euro.

 

Möjliga förändringar bör göras senast 48 h före den beställda turen. Ändringar gjorda efter det kan inte beaktas. Ifall ändringen är gjord senare än 48 h före guidningens början debiteras i avbokningskostnader den fulla summan. Förändringar eller avbokningar på grund av gruppens förseningar kan vi tyvärr inte beakta.

 

Ändringar kan meddelas till vårt kontor må-fre kl.  9-15.

Söndagar och betalning på plats

Till helgguidningarnas pris tilläggs ett påslag på + 30%. Rättigheterna till prisförändringar förbehålles.

 

I prissättningen följer vi marginalskatteförfarandet (MOMS 80§). Priserna är i kraft enbart då servicen är beställd av Samfundet Ehrensvärd rf.

 

Ifall det har överenskommits om kontantbetalning bör det förrättas i Sveaborgscentret.

Suomenlinna elokuva
Suomenlinnan vesibussi Jt-line
Resor och transport

Ifall ni har reserverat en resa med JT-Lines vattenbuss via oss, skall biljetten uppvisas på vattenbussen.  Ifall gruppens storlek har ändrat, gör företagets personal de möjliga förändringarna i personmängden på biljetten. Den reserverade resan kan inte betalas kontant utan den faktureras efter genomförandet. Ifall ni har reserverat en alldeles egen transport behövs ingen skilld biljett. Transportföretaget tar inte emot platsreserveringar, endast en anmälan om gruppen. Sveaborg är ett mycket populärt turistmål och färdmedlen kan vara fullsatta. Vi rekommenderar att ni är på stranden 15 minuter före avfärden.

Avboknings- och förändringsvillkoren är samma för vattenbussen som kör reguljär trafik som för guidningarna. Ifall ni har reserverat en egen transport är våra avbokningsklausuler:

 • 14 dygn före: gratis avbokning
 • 14-7 dygn före: 50% av resans värde
 • Under 7 dygn före: 100% av resans värde

Suomenlinnan kokouspaketit
Restauranger och restaurangtjänster

Vi ber er välja en meny före er grupp senast två veckor före tillställningen. Hela gruppen bör äta samma måltid. Vi ber er anmäla på förhand om eventuella specialdieter och bekräfta det slutgiltiga deltagarantalet fyra (4) vardagar före tillställningen. Faktureringen sker enligt den då bekräftade deltagarantalet.

Ifall ni måste avboka er måltidsbeställning är avbokningsvillkoren följande:

Avbokning samma dag: 100 % av tillställningens värde

 • 1-4 vardagar före: 75 % av tillställningens värde
 • 5-8 vardagar före: 50 % av tillställningens värde
 • 9-15 vardagar före: 25 % av tillställningens värde

Mötes- och festlokaler

Priserna inkluderar användningen av lokalen och den utrustning som finns där på dagen för reservationen, i möteslokaler kl. 8–20/8–13/15–20 och i festlokaler kl. 10–01.

Inga utomhusområden ingår i hyran av våra lokaler. På Sveaborg kräver all aktivitet utomhus tillstånd, som ska sökas hos förvaltningsnämnden för Sveaborg. Arrangören bör uppmärksamma att Sveaborg är både en levande stadsdel med sina invånare och evenemang och en populär sevärdhet med sina besökare under högsäsongen. Utomhusområden får inte avgränsas för privat bruk.

Suomenlinnan kokoustilat
Tilojen koristelu
Utrustning och städning

En separat förteckning med all utrustning för varje lokal finns på webbplatsen http://www.suomenlinna.fi/sv/motes-och-festlokaler/. Utplaceringen av möbler är en tjänst som är belagd med tilläggsavgift och ska beställas genom försäljningstjänsten senast två veckor före tillställningen. Möbler får inte flyttas från en lokal till en annan eller tas ut.

Lokalhyran omfattar en grundläggande städning efter tillställningen. Kunden ska ta med sig allt man har tagit med till lokalen. För extra städning av anmärkningsvärt nedsmutsade lokaler debiteras kunden 48 €/timme. För bortforslande av föremål som kunden lämnat kvar i lokalerna debiteras en straffavgift på 150 €. För städning av omgivningarna på grund av tillställningen debiteras kunden 48 €/timme.

Invändig dekorering av lokalerna är endast tillåten om det sker utan att     väggytorna skadas. Det är absolut förbjudet att använda tejp, häftmassa eller  liknande. Levande ljus får tändas under uppsikt, men ingen stearin får rinna på möblerna eller på golvet.

Hyrestiden och nycklar

Hyrestiden i möteslokaler är i hela dagens bokning kl. 8–20, i halv dagens bokning kl. 8-13 eller kl. 15-20, och kl. 10–01 i festlokaler. Larmet kopplas på automatiskt enligt dessa tider, utom i festlokaler efter kl. 02. Förberedelserna för tillställningen och tömning av lokalen ska ske inom hyrestiden. Den sista färjan från Sveaborg avgår kl. 02, och då ska festlokalerna senast vara tomma. Det är inte tillåtet att övernatta i lokalerna.

 

Högljudd musik ska sluta kl. 24. I Tenaljen von Fersen ska dörrar och fönster stängas kl. 22.  En del av hyreslokalernas lås är mekaniska och en del elektroniska. Hyrestagaren ska komma överens om hämtningen av nycklar/mottagningen av kod cirka en vecka före tillställningen. Nycklarna återlämnas antingen i den gråa nyckellådan som finns i lokalen eller vid turistinformationen i Strandkasernen under öppettiderna. Hyrestagaren är skyldig att låsa ytterdörrarna och stänga fönstren när han eller hon lämnar den hyrda lokalen. För borttappade nycklar debiterar vi hyrestagaren av lokalen de förorsakade kostnaderna.

Siivous ja avaimet
Suomenlinnan nopeusrajoitus
Bil på Sveaborg

Hastighetsbegränsningen på Sveaborg är 20 km/h. På Vargön och Gustavssvärd är endast servicekörning tillåten. Servicekörningsrutterna och parkeringsplatserna har markerats på en servicekörningskarta som finns på vår webbplats. Mötes- och festlokalernas parkeringsplatser kan användas inom hyrestiden, om inte annat avtalats. Förhandsbokning av bilplats på färjan rekommenderas. Bokningar görs hos Sveaborgs Trafik Ab.

Beställ vår nyhtesbrev

Följ med aktuella programförslag och förmån på Sveaborg och beställ vår nyhtesbrev på finska.


  Läs och upplev mer!

  Det finns också mycket mer program på Sveaborg!
  Suomenlinna elokuva

  Sveaborgsmuseet

  Besök Sveaborgs huvudmuseum året runt!

  Suomenlinnakeskus kahvila

  Kafeer och restauranger

  Njut av läckerheter!

  Oppaiden auktorisointi

  Guidade rundvandringar

  Upplev Sveaborg tillsammans med en auktoriserad guide!

  Kustaanmiekka bastioni

  Skanslandet

  Besök natursköna Skanslandet