Aktuellt

På Sveaborg ordnas program året runt. Följ med vår nyaste programutbud och kom på ett besök till Sveaborg!

Sveaborgsmuseet är stängt fram till 2.2.2021

Sveaborgsmuseet är stängt fram till 2.2.2021 för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Blårockarnas melodier - Flottans musikkårs jubileumsutställning på Sveaborgsmuseet

Marinmusikkårernas historia har stark anknytning till Sveaborg. På 1700-talet verkade den svenska skärgårdsflottans musikkår i fästningen och på 1800-talet verkade flera av den ryska kejserliga flottans orkestrar här.

Flottans musikkår verkade i Helsingfors på 1920 och 1930-talet och dess personal bodde på Sveaborg. Georg Malmstén, en av de mest berömda musikerna i Flottans musikkår, bodde på 1920-talet på Sveaborg.

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Instutet för hälsa och välfärd (THL) för att motkämpa spridningen av coronaviruset.
Vi rekommenderar att också våra kunder bekantar sig med anvisningarna på adressenhttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19Vi informerar på våra hemsidor om möjliga förändringar i våra service.

Kuninkaanportti Suomenlinna