Aktuellt

På Sveaborg ordnas program året runt. Följ med vår nyaste programutbud och kom på ett besök till Sveaborg!

Samfundet Ehrensvärd hundra år på Sveaborg

För hundra år sedan 13.3.1921 beslutade Arkeologiska kommissionen, som ansvarade för Sveaborgs fornminnen, att grunda Samfundet Ehrensvärd. Sedan dess har samfundets uppgift varit att värna om Sveaborg och öka kännedomen om fästningen och dess historia. I år är det alltså dags att fira det hundraåriga Samfundet Ehrensvärd.

Sveaborgsmuseet är stängt tills vidare

Sveaborgsmuseet är stängt tills vidare för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Blårockarnas melodier - Flottans musikkårs jubileumsutställning på Sveaborgsmuseet

Marinmusikkårernas historia har stark anknytning till Sveaborg. På 1700-talet verkade den svenska skärgårdsflottans musikkår i fästningen och på 1800-talet verkade flera av den ryska kejserliga flottans orkestrar här.

Flottans musikkår verkade i Helsingfors på 1920 och 1930-talet och dess personal bodde på Sveaborg. Georg Malmstén, en av de mest berömda musikerna i Flottans musikkår, bodde på 1920-talet på Sveaborg.

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet. Kom och se Blårockarnas Melodier!

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Instutet för hälsa och välfärd (THL) för att motkämpa spridningen av coronaviruset.
Vi rekommenderar att också våra kunder bekantar sig med anvisningarna på adressenhttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19Vi informerar på våra hemsidor om möjliga förändringar i våra service.

Kuninkaanportti Suomenlinna