Aktuellt

På Sveaborg ordnas program året runt. Följ med vår nyaste programutbud och kom på ett besök till Sveaborg!

Sveaborgsmuseet stängs 17.3.2020

Sveaborgsmuseet stängs 17.3.2020 i enlighet med Statsrådets linjedragning för att förhindra coronavirusets spridning.

Kuninkaanportti Suomenlinna

De guidade rundvandringarna på Sveaborg annulleras 17.3.2020-13.4.2020

De guidade rundvandringarna på Sveaborg annulleras 17.3.2020-13.4.2020 i enlighet med Statsrådets linjedragning för att förhindra coronavirusets spridning. Vi kontaktar alla som redan gjort gruppbeställningar för tidsperioden i fråga.

Kuninkaanportti Suomenlinna

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Instutet för hälsa och välfärd (THL) för att motkämpa spridningen av coronaviruset.
Vi rekommenderar att också våra kunder bekantar sig med anvisningarna på adressenhttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19Vi informerar på våra hemsidor om möjliga förändringar i våra service.

Kuninkaanportti Suomenlinna

Till sjöss från Sveaborg fotografiutställning på Sveaborgsmuseet

I Sveaborg ligger Finlands äldsta och en av Europas äldsta aktiva torrdockor, Viaporin telakka. Efter en lång och mångskiftande historia som börjar på 1750-talet, så har man åter byggt och reparerat traditionella segelfartyg i torrdockan sedan 1987. Vinterns bygg- och reparationsarbete når sitt slut varje år i april med utdockningen av fartygen.

Fotografen Björn Elmgren dokumenterade utdockningen 2018 med filmkameror för Det levande Sveaborg-forskningsprojektet. I utställningen visas Elmgrens svartvita fotografier av utdockningens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditionell skeppsbygge.