Aktuellt

På Sveaborg ordnas program året runt. Följ med vår nyaste programutbud och kom på ett besök till Sveaborg!

Publika guidningar på Sveaborg hösten 2021

Engelska guidningar varje lördag kl. 13.30-14.30.

Start från Sveaborgscentret.

Biljetter kan köpas från webshopen

samt från Sveaborgscentret, pris 11 euro/person.

 

Kurja Viapori guideturer på finska i Kekri evenmanget 6.11 kl. 17.00 och 19.00 samt på fredagar 12.11., 19.11, 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.2021 kl. 18.30.

Start från Sveaborgs färjstrand.

Turen tar ca. 1 timme 40 minuter.

Biljetter: 13 € (Obs! Kurja Viapori guidningen lämpar sig inte för barn.)

Biljetter kan köpas i förväg från webshopen eller av guiden.

 

Suomenlinnan ravintolat

Samfundet Ehrensvärd hundra år på Sveaborg

För hundra år sedan 13.3.1921 beslutade Arkeologiska kommissionen, som ansvarade för Sveaborgs fornminnen, att grunda Samfundet Ehrensvärd. Sedan dess har samfundets uppgift varit att värna om Sveaborg och öka kännedomen om fästningen och dess historia. I år är det dags att fira det hundraåriga Samfundet Ehrensvärd.

Mer information om jubileumsårets utställningar på Sveaborgsmuseet och Riksarkivet samt årets specialprogram kan läsas på jubileumsårets websidor.

Jubileumsårets utställning på Sveaborgsmuseet och Riksarkivet

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet öppnas på Riksarkivet och Sveaborgscentret onsdagen den 12 maj och för publiken senare på våren. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg.

Utställningarna presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik. Utställningarna är öppna fram till 30 september 2022.

Festpublikation Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021

Riksarkivet och Samfundet Ehrensvärd har utarbetat en festpublikation som berättar om olika skeden i Sveaborgs historia, från Konungariket Sveriges tid till nutiden. Publikationen, som redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen, hyllar Samfundet Ehrensvärds verksamhet som firar sin hundraåriga historia, samt stödjer Sveaborg Tre riken – en fästning -utställningen som öppnas vid Sveaborgmuseet och Riksarkivet 12.5. Publikationen Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021 ges ut på finska och svenska och kan köpas via Sveaborgsmuseets webbutik samt Riksarkivets publikationsförsäljning.

 

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Instutet för hälsa och välfärd (THL) för att motkämpa spridningen av coronaviruset.
Vi rekommenderar att också våra kunder bekantar sig med anvisningarna på adressenhttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19Vi informerar på våra hemsidor om möjliga förändringar i våra service.

Kuninkaanportti Suomenlinna