Aktuellt

På Sveaborg ordnas program året runt. Följ med vår nyaste programutbud och kom på ett besök till Sveaborg!

Äventysturen Kung Gustav IIIs skatt

Kung Gustav III:s skatt är en äventyrstur som baserar sig på historisk fakta. Turen riktar sig till barn i åldern 6-13, men lämpar sig även för vuxna. Turen tar deltagarna på en spännande tidsresa till 1700-talets Sveaborg. Medan deltagarna följer ledtrådar och löser uppgifter stöter de också på intressanta historiska personer och händelser. Under turen får man bekanta sig med 1700-talets Sveaborg på ett medryckande och roligt sätt.

 

Sommarens föreställningar uppvisas under tiden 1.7.- 8.8.2020  Turer på svenska Fredagar: 3.7, 17.7, 24.7 och 7.8.2020 12.00. Turer på  finska: 1.7-8.8.2020 onsdagar och lördagar klockan 12.00.

Ehrensvärdmuseet öppnar ti 1.7.2020

Ehrensvärdmuseet interiör beskriver hur en fästningschefs residens såg ut på 1700-talet. Utställningen visar bl.a. porträtt, möbler och fartygsmodeller.

Ehrensvärd-museets öppethållningstider 2020:

1.-31.7.2020 onsdag, lördag och söndag 11-13 och 13.30-17.00

Biljetter kan köpas på förhand från vår webshop eller från museets kassa med betalningskort.

Sveaborgsmuseet öppnar ti 2.6.2020

Sveaborgsmuseet öppnar ti 2.6.2020. Museet håller öppet ons-sö kl. 11-17 och biljetter kan köpas på förhand från vår webshop eller från museets kassa med betalningskort.

Augustin Ehrensvärd

Guidade rundvandringar ordnas också i sommar

De guidade rundvandringarna på Sveaborg ordnas också i sommar. Beställ en privat rundvandring för din familj eller grupp på svenska eller delta i en finskspråkig reguljär guidning f.r.om 6.6 på lördagar kl. 14.00 och f.r.om 24.6 på onsdagar och lördagar kl. 14.00.

Guidningarna ordnas för tryggt och enligt de rekommenderade säkerhetsåtgärderna inför koronaepidemiet. Under rundvandringen vistas vi bara utomhus och guiderna ser till att säkerhetsavståndet hålls.

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd

Samfundet Ehrensvärd följer anvisningar av Instutet för hälsa och välfärd (THL) för att motkämpa spridningen av coronaviruset.
Vi rekommenderar att också våra kunder bekantar sig med anvisningarna på adressenhttps://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19Vi informerar på våra hemsidor om möjliga förändringar i våra service.

Kuninkaanportti Suomenlinna

Till sjöss från Sveaborg fotografiutställning på Sveaborgsmuseet

I Sveaborg ligger Finlands äldsta och en av Europas äldsta aktiva torrdockor, Viaporin telakka. Efter en lång och mångskiftande historia som börjar på 1750-talet, så har man åter byggt och reparerat traditionella segelfartyg i torrdockan sedan 1987. Vinterns bygg- och reparationsarbete når sitt slut varje år i april med utdockningen av fartygen.

Fotografen Björn Elmgren dokumenterade utdockningen 2018 med filmkameror för Det levande Sveaborg-forskningsprojektet. I utställningen visas Elmgrens svartvita fotografier av utdockningens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditionell skeppsbygge.