Sveaborgsmuseet

Fästningens huvudmuseum Sveaborgmuseet presenterar olika skeden i fästningens över 260 år gamla historia. Besökare kan bekanta sig med historiska skeenden och det liv som människor som bodde och arbetade i Sveaborg levde. Utställningen visar också bruksföremål, verktyg, vapen och ammunition som har hittats i utgrävningar och på vindar i Sveaborg. På museets andra våning presenteras restaureringsarbetet av fästningen. Museet tillfälliga utställningar presenterar olika synvinklar till Sveaborg.
Sveaborgsmuseets öppethållningstider är

September må-sö kl. 10.30-18.00. (28.9. 10.30 – 16.30)

Oktober – December må – sö kl. 10.30 – 17.00

Besök Sveaborgsmuseet tryggt

Vi kan tillsammans ta hand om vår trygghet och hindra spridningen av coronaviruset. Håll ett tryggt avstånd 1,5-2m från andra.

Vi håller bra hand om vår handtvätt och hygien. Kom till museet bara om du är frisk och använd ansiktsmask under ditt museibesök.

Vi hälsar varandra med ett hej – istället för en handskakning. Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket.

Biljetter kan köpas i förhand från våra nätsidor. Använd betalningskort istället för kontanta pengar vid Sveaborgscentrets kassa. Kom ihåg trygga avstånd och ansiktsmasker redan i färjan på väg till Sveaborg.

Specialutställning: Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet öppnas på Riksarkivet och Sveaborgscentret onsdagen den 12 maj. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj blir det hundra år sedan samfundet grundades.

 

Skärgårdsflottan, eller Arméflottan, försvarade ursprungligen Sverige mot Ryssland. Flottan bakom Sveaborgs murar spelar en central roll i Sveaborgsmuseets utställning. Utställningen presenterar också skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans verksamhet som grundare av Sveaborgs skeppsvarv.
I utställningen visas båtmodeller, bland annat en båtmodell för minfartyget Pohjanmaa. Den övriga samlingen av föremål består av fartygsritningar, fotografier och vapen. Byggnaden där utställningen ordnas är också en del av utställningen: den är ett magasin ritat av af Chapman där lösöre för fartygen förvarades under vintermånaderna.
Dessutom har utställningen en marinarkeologisk avdelning som med åskådliga exempel skildrar hur moderna arkeologiska metoder har bidragit till att avslöja den redan förstörda Skärgårdsflottans hemligheter.

Utställningarna som öppnas 12 maj 2021 på Riksarkivet och Sveaborgscentret presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik. Utställningarna är öppna fram till 30 september 2022.

 
Evenemang och en publikation kompletterar utställningarna
 

Förutom utställningarna hör ett rikligt utbud av evenemang och en festpublikation till helheten. Ehrensvärdsamfundet ordnar ett jubileumsveckoslut 20–22 augusti 2021, och då får Sveaborg flottbesök av både ett finländskt och ett svenskt krigsfartyg. Andra viktiga evenemang är bland annat 300-årsjubileet av amiral Fredrik Henrik af Chapmans födelse (9.9.2021), en skeppskonstruktör som verkade på Sveaborg, och 500-årsjubileet av Svenska flottan (7.6.2022). Evenemangen genomförs med iakttagande av de gällande coronarestriktionerna. En evenemangskalender som uppdateras kontinuerligt läggs ut på utställningens webbplats i april.

 

Artikelpublikationen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”, som har utarbetats av Ehrensvärdsamfundet och Riksarkivet, berättar fästningens historia från 1740-talet till nutiden. Publikationen har redigerats av generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet. Den rikligt illustrerade publikationen ges ut på finska och svenska på utställningens öppningsdag. Avsikten är också att utarbeta upplagor på engelska och ryska senast under 2022.

 

Mer information om jubileumsåret https://kolmenvaltakunnanlinnoitus.arkisto.fi/?lang=sv

sveaborgs historia på 25 minuter
Пушечный шлюп, чертёж

Suomenlinna Experience vidfilms föreställning

“Suomenlinna Experience” vidfilms föreställningen beskriver fästningens spännande historia. Fästningens ödet sammanlänkas med Finlands historias vändpunker och också med Finland, Sveriges och Rysslands inbördes maktstridigheter. Föreställningen förevisas i Sveaborgscentret med en halvtimmes mellan rum och den sista föreställningen visas en timme före stängning.

Föreställningens längd: ca 25 minuter

Förevisningsspråk: svenska, finska, engelska, tyska, ryska, franska, spanska, japanska och kinesiska.

Vi gör reservationer för grupper till vidfilms föreställningen.

Biljetter till museet

Pris 8,00 € vuxna, 5 € pensionärer och studerande, 4 € barn (7-17 år).

Barn under 7 år gratis.

Gratis inträde för inhemska skolklasser, reservationsavgift för filmen 25 €.

Gratis inträde med Helsingforskortet och Museikortet.

Suomenlinnan museo